Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Under kursen får du grundläggande kunskaper om de problem som uppkommer vid analys av olika funktioner av flera variabler. Du får grundkunskaper i differential- och integralkalkyl för funktioner av flera variabler, samt lär dig analytiska metoder för att lösa praktiska problem såsom optimeringsproblem och volymberäkningar.

Kursinnehåll

 • mängder i flera dimensioner
 • funktioner av flera variabler, grafer, nivåkurvor, nivåytor
 • kontinuitet, partiella derivator
 • differentierbarhet, tangentplan, kedjeregeln, gradient, riktningsderivata
 • Taylors formel, extrempunkter, lokala undersökningar
 • funktionalmatriser, funktionaldeterminanter
 • optimering, multipelintegraler, variabelbyte
 • volymberäkningar och andra tekniska tillämpningar
 • Greens formel
 • kurv- och ytintegraler
 • Gauss- och Stokes satser
 • program/ämnesrelaterat projektarbete

Behörighet

Behörighetskrav

Analys, minst 15 hp och Linjär algebra med statistik, 7.5 hp. Alternativt kursen MA101T Matematik och Naturvetenskap samt ytterligare minst 7,5 hp Analys.

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt