Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
29 mars 2021 - 6 juni 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen omfattar:

  • planering av urvals- och totalundersökningar
  • metoder för datainsamling
  • konstruktion av frågeformulär, feltyper i undersökningar
  • grundläggande begrepp i försöksplanering
  • beskrivande statistik
  • skattningsteori, konfidensintervall, hypotesprövning
  • enkel och multipel regression och korrelation
  • sambandsanalys, chi2-metoden

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt