Kurs, grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
2 september 2024 - 19 januari 2025
Kod för kursen: ME100B

Om kursen

Kursen syftar till att introducera ämnet medieteknik teoretiskt och metodologiskt.

Denna kursen ges som del av program:

Kursinnehåll

Kursen introducerar ämnet medieteknik i relation till dess historiska, nutida och framtida utveckling med särskilt fokus på dess idétraditioner. Kursen introducerar också vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor inom medieteknik. Med utgångspunkt i det samtida medielandskapet behandlar kursen olika sätt att analysera medietekniska fenomen. I kursen utvecklar studenterna medieteoretiska kunskaps-och begreppsförståelser i relation till existerande och framväxande medieteknologier, deras betydelse för medieindustrin såväl som relevanta sociala, ekonomiska och kulturella aspekter och faktorer. Kursen innehåller teoretiska såväl som praktiska moment.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6. Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande engelska 6 på svensk gymnasienivå.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängligaför studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se