Mats Persson

Mats
Persson
Universitetslektor

email icon mats.persson@mau.se
phone icon 040-6657882

location Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik


Mer om min forskning

Presentation

Mats Persson är universitetslektor i byggteknik och byggproduktion vid Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik som omfattar ämnesgrupperna ingenjörsvetenskap (byggteknik, maskin och materialteknik samt produktdesign) samt tillämpad fysik/matematik/naturvetenskap.