Presentation

Mats Persson är universitetslektor i byggteknik och byggproduktionsteknik vid Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik som omfattar ämnesgrupperna ingenjörsvetenskap (byggteknik, maskin och materialteknik samt produktdesign) samt tillämpad fysik/matematik/naturvetenskap.