Fristående kurs, Avancerad nivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
15 januari 2024 - 2 juni 2024
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 50%
20 januari 2025 - 8 juni 2025

Om kursen

Kursens syfte är att fördjupa förståelsen av olika metoder i forskning och utvecklingsarbete inom byggd miljö. Genom en specifik fördjupning ska studenten utveckla sin förmåga att självständigt förhålla sig till aktuell forskning, tillämpa relevanta metoder samt presentera sitt arbete på ett övertygande sätt.

Kursen ges på halvfart med koncentrerad undervisning en eftermiddag i veckan och vänder sig även till yrkesverksamma.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp samt minst 12 hp från kursen Hållbar stadsutveckling i teori och praktik BY601B.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt