Fristående kurs, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
17 januari 2022 - 5 juni 2022
Ansök senast 15 oktober
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursens syfte är att fördjupa förståelsen av olika metoder i forskning och utvecklingsarbete inom byggd miljö. Genom en specifik fördjupning ska studenten utveckla sin förmåga att självständigt förhålla sig till aktuell forskning, tillämpa relevanta metoder samt presentera sitt arbete på ett övertygande sätt.

Kursen ges på halvfart med koncentrerad undervisning en eftermiddag i veckan och vänder sig även till yrkesverksamma.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp samt minst 12 hp från kursen Hållbar stadsutveckling i teori och praktik BY601B.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt