Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter inom implementering av digitala spel med avseende på algoritmer och datastrukturer för digitala spel och ska ge erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering samt dokumentation av programvara. Kursen syftar även till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken studenten med lätthet och begriplighet kan utnyttja modern informationsteknik.

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C

Krav på grundläggande kurs i programmering om minst 7.5 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt