Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskap om och förståelse för användning av fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) för analys av såväl globala som lokala miljöfrågor. Studenten skall utveckla förmågor att inhämta och analysera data samt värdera framtagen information för välgrundade och välargumenterade ställningstaganden i miljöfrågor.

Kursinnehåll

  • Fjärranalysbegrepp och -metoder inklusive flygbilds- och satellitdatateknik
  • GIS-begrepp och -metoder inklusive vektor- och rasterstruktur
  • Globala och lokala miljöfrågor i naturliga, rurala och urbana miljöer
  • Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskap om och förståelse för användning av fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) för analys av såväl globala som lokala miljöfrågor. Studenten skall utveckla förmågor att inhämta och analysera data samt värdera framtagen information för välgrundade och välargumenterade ställningstaganden i miljöfrågor.Användning av fjärranalys och GIS för spatial och temporal analys av miljöproblem samt framställning av kartor

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 5/A5.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt