PJ

Per
Jönsson
Professor

email icon per.jonsson@mau.se
phone icon 040-6657251

location Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik


Mer om min forskning

Presentation

Per Jönsson är professor i tillämpad matematik och docent i fysik. Hans primära forskningsinteressen är: - Kvantstrukturberäkningar och utveckling av nya metoder och program för att lösa vågekvationen - utveckling av metoder för att analysera satellitdata med tillämpningar på vegetations- och klimatförändringar - användning av teknologi i matematikundervisningen