Presentation

Per Jönsson är professor i tillämpad matematik och docent i fysik. Hans primära forskningsinteressen är: - Kvantstrukturberäkningar och utveckling av nya metoder och program för att lösa vågekvationen - utveckling av metoder för att analysera satellitdata med tillämpningar på vegetations- och klimatförändringar - användning av teknologi i matematikundervisningen

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.