Om kursen

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin handledarkompetens i mötet med studenter. Olika handledningsmodeller, lärandet och lärstilars betydelse samt reflektion och kritiskt tänkande behandlas. En introduktion ges till pedagogiken där begrepp som didaktik, kompetens och kunskap diskuteras. I kursen ingår också att självständigt utifrån olika handledningsmodeller kunna planera handledning för studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen ges både Höstterminer och Vårterminer.

höstterminer ges kursen på Distans med 1 obligatorisk träff på Campus i samband med kursintroduktionen.

vårterminer ges kursen mestadels på Campus - vissa föreläsningar sker online medan seminarier i smågrupper sker på Campus.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Högskoleutbildning inom området hälsa, vård och omsorg om minst 120 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14)

Kontakt