Om kursen

Kursen är flervetenskaplig med tonvikt på historia. Den syftar till att ge en grundläggande förståelse av fotbollens sociala och kulturella historia och dess plats i samhället. Både svenska och internationella förhållanden behandlas, liksom herr- och damfotbollen. Fokus ligger såväl på själva fotbollssporten (t ex spelsystemens utveckling) som på kulturen runtomkring, däribland publiken och tipsindustrin.

Kursinnehåll

I kursen studeras den svenska fotbollens sociala och kulturella historia fram till idag. Mer allmänt behandlas även fotbollens historia internationellt i Europa och Nord- och Sydamerika. Speciell tonvikt läggs på fotbollens betydelse för skapandet av en lokal, regional och nationell identitet samt spelets genusaspekter. Likaså behandlas fotbollens ideologiska och moraliska problematik, såsom regelverkets, huliganismens och tipsindustrins framväxt, men även spelets inre dimensioner analyseras, såsom t.ex. spelsystemens framväxt och utveckling.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).