Om kursen

Kursen är fortsättning och utveckling till idrottspsykologi i teori och praktik. Kursen syftar till att ge mer fördjupade kunskaper om psykologiska faktorer och processer som påverkar individen och gruppen i idrotten.

Den första delkursen behandlar bl a karriärövergångar, psykologiska aspekter på idrottsskador, ledarskap, fördjupade kunskaper i prestationspsykologi samt psykologiska faktorer kopplat till motionerande och fysisk aktivitet.

Den andra delkursen utgörs av ett praktiskt tillämpat arbete.

Aktivt deltagande vid föreläsningar, grupparbeten samt skriftlig och muntlig presentation och fördjupningsarbete.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: IF121F Idrottspsykologi I (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt