Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Distans blandad undervisningstid 50%
28 mars 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

I kursen fokuseras konsumtion och kultur relaterat till sportens värld. Modern sport har blivit en konsumtionsvara på den globala marknaden med tydlig koppling till media. Utövande och konsumtion av sport bidrar till individers livsstil och är ett sätt att skapa identitet, sociala band och social distansering i det postmoderna samhället. Kursen behandlar bl a supporterkultur, sportens stjärnor, mode och äventyrs- och livsstilssporter.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt