Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande förståelse för olika typer av konsumtionsmönster inom sporten och dess betydelse för identitet och livsstilar, och för utvecklingen av diverse sportmarknader.

Kursen belyser idrottens förutsättningar i ett (post)modernt samhälle och behandlar olika kulturella uttrycksformer, i vilka sport både kan utövas och konsumeras. Kursen belyser vidare idrottens omvandling till konsumtionsvara och dess förhållande till identitet och till passioner och livsstilar, men även förhållandet till hållbarhet. Dessa infallsvinklar relateras till olika utvecklingar i det (post)moderna samhället, varvid underhållnings- och eventindustrin framhålls. Kursen behandlar ämnesområden som exempelvis sport och livsstil, supporterkultur, äventyrssporter, fitness och eventindustrin i relation till begrepp som kommersialisering, globalisering och hållbarhet.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt