Om kursen

Hur hanterar man press i utmanande tävlingssituationer? Hur kan ledare tillämpa forskning om effektivt ledarskap inom idrotten? Hur kan vi använda psykologiska teorier och interventioner för att främja fysisk aktivitet och motion för både barn och vuxna? Kursen i idrotts- och motionspsykologi (1–30 hp) tar dig med på en spännande resa genom den fascinerande världen av idrotts- och motionspsykologi, där vi kommer att belysa bland annat ovan nämnda frågor.Vad erbjuder kursen?

Kursen består av tre delkurser med olika inriktningar:

Delkurs 1 fokuserar på individnivå och undersöker faktorer som påverkar prestation och hälsa hos enskilda idrottare. Vi diskuterar olika psykologiska färdigheter och hur dessa kan utvecklas. Vi belyser även faktorer som kan påverka idrottares prestationsutveckling och hälsa, såsom motivation, karriärövergångar och skador.

Delkurs 2 behandlar gruppen och laget ur ett psykologiskt perspektiv. Vi utforskar olika aspekter av gruppsykologi inom idrotten genom att diskutera psykologiska faktorer som påverkar grupper samt hur man kan arbeta med dessa. Vi kommer också att belysa områden som kommunikation och ledarskap, som är centrala aspekter för gruppens välmående och prestation.

Delkurs 3 behandlar fysisk aktivitet och motion i livsspannet ur ett psykologiskt perspektiv. Vi utforskar olika motionspsykologiska teorier och diskuterar möjliga interventioner för att öka människors fysiska aktivitet. Dessutom lyfter vi fram utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten som påverkar ett hållbart idrottande. Efter en introduktion i grundläggande vetenskapliga arbetsmetoder inom idrottspsykologin skriver studenterna en uppsats som berör något av ämnena inom kursen.Kursupplägg

Kursen är digital med Campusträffar. Delar av kursmaterialet är tillgängligt online, vilket gör att studenten kan gå igenom materialet i egen takt. Under kursens gång kommer det även att hållas tre Campusträffar à 1–2 dagar på plats vid Malmö Universitet.Till vem riktar sig kursen?

Denna kurs riktar sig till dig som är intresserad av idrotts- och motionspsykologi, oavsett om du är idrottare, tränare, ledare, arbetar med idrott/fysisk aktivitet eller bara är nyfiken på ämnet.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).