Presentation

Sedan hösten 2022 arbetar jag 50 % med undervisning, framför allt i idrottspsykologi eller grundläggande psykologi. Jag är även inriktningsansvarig för det Idrottsvetenskapliga programmets inriktning fysisk aktivitet och hälsa. 50 % arbetar jag som doktorand. Jag har haft ett område som specialområde i tillämpat arbete med psykologi i över 15 år som nu blivit mitt avhandlingsprojekt.

Avhandlingsprojektet handlar om elitidrottare med idrottsprestationen som väldigt central för hur nöjda de är med sig själva som personer (så kallad hög prestationsbaserad självkänsla). Tidigare forskning har visat en rad samband mellan hög prestationsbaserad självkänsla och en rad negativa effekter på hälsa och prestation (ex stress/utmattning, depression, rädsla för att misslyckas, problem att ta kritik). Det finns även forskning som betonar fördelarna med prestationsbaserad självkänsla för motivation, prestation och glädje. Senare forskning betonar kluvenheten i resultaten – prestationsbaserad självkänsla kan få både negativa och positiva konsekvenser. Avhandlingen har för avsikt att mer i detalj undersöka när och under vilka omständigheter hög prestationsbaserad självkänsla leder till positiva respektive negativa konsekvenser för hälsa och prestation. Delar av projektet är även tänkt att pilottesta intervention på individnivå och utbildning för tränare, ledare och management i elitidrottsorganisationer och undersöka eventuella effekter på hälsa och prestation.

Tidigare publikationer: Funke, A., & Uvenbeck, N. (2021). Ohållbar högpresterare. Conforto Publishing.