Presentation

Sedan hösten 2022 arbetar jag 50 % med undervisning, framför allt i idrottspsykologi eller grundläggande psykologi. Jag är även inriktningsansvarig för det Idrottsvetenskapliga programmets inriktning fysisk aktivitet och hälsa. 50 % arbetar jag som doktorand. Jag har haft ett område som specialområde i tillämpat arbete med psykologi i över 15 år som nu blivit mitt avhandlingsprojekt. Avhandlingsprojektet handlar om hållbar prestation för högpresterarprofiler. Målgruppen är elitidrottare med hög prestationsbaserad självkänsla (idrottsprestationen är central för hur nöjda personerna är med sig själva som människor). Avhandlingen har för avsikt att mer i detalj undersöka vad som kännetecknar optimal prestationsbaserad självkänsla inom elitidrotten och hur man på olika sätt kan arbeta för att nå dit.

Tidigare publikationer: Funke, A., & Uvenbeck, N. (2021). Ohållbar högpresterare. Conforto Publishing.