Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Distans | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är modersmålslärare. Kursens bärande tanke är att språkutveckling hänger ihop med val av stoff, arbetsformer och är en kreativ process i vilket interaktion och kommunikation är avgörande.

Deltagarna ska utveckla kunskap om olika inlärningsstilar och pedagogiska inriktningar. I kursen behandlas studieteknik och studiehandledning. Dessutom fokuseras strukturer i det svenska språket i ett funktionellt perspektiv.

Kursen har fem obligatoriska sammankomster dagtid och undervisningen är nätburen med campusförlagda träffar.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt