Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är modersmålslärare. I kursen behandlas flerspråkighet i samhället och hos individen. Vidare belyser kursen sambandet mellan språk och kultur samt den kulturella bakgrundens betydelse för lärandet. Kursen behandlar också olika metoder för läs- och skrivundervisning. Särskilt uppmärksammas elever som inte har svenska som modersmål.

Kursen har fem sammankomster dagtid varav två av träffarna är på zoom och tre träffar på Campus.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt