Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är modersmålslärare. I kursen behandlas sambandet mellan språk, kultur och lärande med särskilt fokus på matematik, NO- och SO-ämnen samt vikten av integration mellan olika ämnen. Kursen innehåller genomgångar och diskussion av texter utifrån såväl språkliga som kulturella perspektiv. Under kursens gång ges studenterna möjlighet att tillämpa olika typer av skrivande.

Kursen har fem obligatoriska sammankomster dagtid och undervisningen är nätburen med tre campusförlagda träffar.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt