Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Distans | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KS107F Bildarbete och lärande II (godkänd) eller KS248F Bild för lärare, åk 1-9, I+II (godkänd) eller KS249F Bild för lärare, åk 1-9, II (godkänd) alternativt KS295F Bild för lärare I (genomgången) med minst 25 hp godkända i vilka prov 1 och 6 ska ingå.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt