Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för visuella kulturer som samhälleliga företeelser och hur dessa manifesterar sig inom arkitektur, design och samtidskonst. Kursen syftar också till att studenten ska utveckla färdigheter i att använda det offentliga rummet för att uttrycka sig visuellt samt utveckla fördjupade insikter om bedömning i ämnet bild.

Praktiskt bildarbete utgör centrala delar i kursen. Det offentliga rummets mångfald studeras utifrån visuell kultur-teoretiska och etnografiska utgångspunkter. Begreppet parafras behandlas som en form av samtal mellan existerande kulturella uttryck och samtidskonstens metoder. I lektionsplaneringen tränar sig studenterna att bedöma elevens process och resultat både formativt och summativt.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KS107F Bildarbete och lärande II (godkänd) eller KS248F Bild för lärare, åk 1-9, I+II (godkänd) eller KS249F Bild för lärare, åk 1-9, II (godkänd) alternativt KS295F Bild för lärare I (genomgången) med minst 25 hp godkända i vilka prov 1 och 6 ska ingå.

Urval

34% gymnasiebetyg - 34% högskoleprovet – 32% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt