Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar en förståelse för, och färdighet att, tillämpa grundläggande marknadsförings- metoder och -teorier genom olika medieproduktioner och medieteknologier.

Kursinnehåll


- Grundläggande teorier kring marknadsföring och konsumentbeteende
- Marknadsföring utifrån tekniska, ekonomiska, etiska och sociala dimensioner
- Metoder för marknadsundersökningar
- Metodik för kreativa processer och prototyputveckling
- Målgruppssegmentering och användarurval
- Enklare statistiska analysmetoder
- Marknadskommunikation och målgruppsanpassning genom grafisk design, visualisering, och flerkanalspublicering

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6. Godkänd kurs:

Medieproduktion 15 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se