Presentation

Sven Packmohr är universitetslektor på institutionen för Medieteknik och produktutveckling. Hans forskningsintressen är ekonomi, företagsekonomi.