Presentation

Sven Packmohr är universitetslektor på enheten för Medieteknik. Hans forskningsintressen är digitaliseringen av företagen, NPOs och akademin.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.