Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 25%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt över mekanikens grundläggande begrepp för stela kroppar. Grundläggande komponenter såsom krafter och moment definieras och nyttjas i analys av strukturer. Mekanikens fundament, i rörelse och i jämvikt, förklaras och tillämpas på enkla strukturelement som stänger och balkar. Kursen omfattar också laborativa moment av vetenskapligt undersökande karaktär.

Kursen omfattar följande moment:

 • kraft
 • moment
 • resultantsystem
 • friläggningsdiagram
 • jämvikt
 • masscentrum
 • strukturer
 • plana fackverk
 • friktion
 • partikelkinetik
 • Newtons lagar
 • arbete och effekt
 • kinetisk och potentiell energi
 • rörelsemängd, rörelsemängdsmoment
 • impuls, impulsmoment
 • stelkroppsrotation
 • masströghetsmoment
 • harmoniska svängningar och resonansfenomen
 • naturliga koordinater

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon tsstudent@mau.se