Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 25%
16 januari 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar en grundläggande kunskaper i mekanik och förbereds för vidare studier inom ämnen som hållfasthetslära, strömningslära och även fördjupande kurser på avancerad nivå.

Syftet är också att studenten skall kunna tillämpa vunnen kunskap i praktiskt ingenjörsarbete i designindustri och i mekanisk industri eller annan industri med mekanikrelaterade problemställningar. Kursen omfattar grundläggande begrepp inom mekanikens delar, statik och dynamik. Fokus är på beräkning av belastning för statiskt belastade kroppar och en introduktion till dynamiken.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt