Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap om struktur och egenskaper hos olika konstruktionsmaterial som metaller, polymera material, keramer och kompositer. Studenten ska också tillägna sig kunskap om vanliga materialprovningsmetoder samt grundläggande kunskaper om materialval.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment

Materiallära:

- mikrostruktur och atombindningar hos fasta material
- kristallstruktur och plastiskt beteende hos metaller
- spännings-, töjningsbeteende och brott
- diffusion
- stelning och fasomvandling
- fasdiagram
- härdnings- och förstärkningsmekanismer
- ståls mikrostruktur och egenskaper
- gjutjärn
- förändringar i material orsakade av svetsning
- oxidation och korrosion
- Al-, Mg-, Ti-, Cu- och Ni-legeringar
- keramiska material
- polymermaterial – plast och elaster
- kompositer inkl. trä
- introduktion till materialvalmetoderLaborationer:

- Laboration: Metallers fasta faser, härdningsmekanismer, fasdiagram, fasomvandling, kärnbildning, härdningsmekanismer och mikroskopi?
- Laboration: Mekaniska egenskaper och materialprovning, härdningsmekanismer, dragprov, hårdhetsprov, utmattningsprov och slagprov.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se