Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 28 mars 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment

Materiallära:

 • mikrostruktur och atombindningar hos fasta material
 • kristallstruktur och plastiskt beteende hos metaller
 • spännings-, töjningsbeteende och brott
 • diffusion
 • stelning och fasomvandling
 • fasdiagram
 • härdnings- och förstärkningsmekanismer
 • ståls mikrostruktur och egenskaper
 • gjutjärn
 • förändringar i material orsakade av svetsning
 • oxidation och korrosion
 • Al-, Mg-, Ti-, Cu- och Ni-legeringar
 • keramiska material
 • polymermaterial – plast och elaster
 • kompositer inkl. trä
 • introduktion till materialvalmetoder

Laborationer:

 • Laboration: Metallers fasta faser, härdningsmekanismer, fasdiagram, fasomvandling, kärnbildning, härdningsmekanismer och mikroskopi?
 • Laboration: Mekaniska egenskaper och materialprovning, härdningsmekanismer, dragprov, hårdhetsprov, utmattningsprov och slagprov.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt