Presentation

Andreas Krause är i botten kemist och undervisar materialteknik och kemi. I samband med väteförsprödning undersöker han vätediffusion i bulk material och vid gränsytor. I hans forskning använder sig Andreas av ab-initio beräkningsmetoder som post-Hartree Fock och täthets funktional teori (DFT) och molekyldynamik (MD).

Utbildning: 2011 MSc Chemistry (Dipl. chem.), Erlangen, Tyskland 2015 PhD Chemistry, Erlangen, Tyskland 2019 Gymnasielärarexamen, Växjö, Sweden

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.