Om kursen

Studenten skall tillägna sig grundläggande kunskaper om analys, modellering, design och simulering av återkopplade reglersystem. Detta kommer även att ge studenten en djupare förståelse för nyttan av de tidigare förvärvade matematiska kunskaperna. Den praktiska tillämpningen och implementeringen av tidsdiskreta regulatorer är dessutom en introduktion till programmering av mekatroniska system.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om de grundläggande principerna inom styr- och reglertekniken och vad som kan åstadkommas med automatisk styrning och reglering av processer och system, inbegripet vilka möjligheter och begränsningar som erbjuds. Kursen behandlar linjära tidskontinuerliga och digitala system. I tillämpliga fall visas hur processer kan effektiviseras med hjälp av reglerteknik och på så sätt minska processens energiåtgång och bidra till att minska miljöpåverkan.- Egenskaper hos processer och reglersystem
- Klassiska reglerprinciper
- Grundläggande systemteori, innehållande beräkning av stegsvar, Laplacetransformer och överföringsfunktioner, modellering och identifiering, blockschemareduktion, frekvensanalys
- Analoga reglersystem med beräkning av egenskaper hos reglersystem, dess dimensionering och tillståndsmodeller
- Tidsdiskret reglering med z-transformation och tidsdiskreta överföringsfunktioner, dimensionering av tidsdiskreta regulatorer
- Simulering av reglersystem med datorverktyg
- Programmering av reglersystem

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

MA209A Analys A och linjär algebra (15 hp), MA222A Analys B (7,5 hp) eller motsvarande kurser i envariabelanalys och linjär algebra.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se