Presentation

Gion Koch Svedberg är Universitetslektor i datavetenskap. Hans forskningsintressen är bl.a. Intelligenta system / AI, Automatisering, Ingenjörsutbildningar, Teknik och social förändring.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.