Om kursen

Syftet med kursen är att ge deltagarna förståelse för grundläggande begrepp och metoder inom linjär algebra. Centralt är användning av digitala hjälpmedel för att visualisera dessa begrepp och metoder. I kursen behandlas vidare hur linjär algebra kan kopplas till olika delar av gymnasieskolans matematik.

Kursen har en campusträff (heldag) samt tre zoomträffar.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: NM192F Grundläggande analys för ämneslärare (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt