Om kursen

Syftet med kursen är att fördjupa och bredda deltagarnas förståelse för matematisk analys. Fokus ligger dels på analysens olika metoder och dels på matematisk stringens och bevisföring. I kursen behandlas vidare hur matematisk analys kan användas för modellering i gymnasieskolan.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: NM192F Grundläggande analys för ämneslärare (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt