Fristående kurs, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
17 januari 2022 - 5 juni 2022
Ansök senast 15 oktober
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att kritiskt och konstruktivt granska urbana utvecklingsprojekt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kursen behandlar följande tema:

  • projektet som en dominerande form för att organisera urban utveckling
  • projektledning och projektets organisatoriska förutsättningar
  • projekt och hållbarhet
  • nätverk i design, genomförande och förvaltning
  • att genomföra en förstudie gällande ett urbant utvecklingsarbete

Kursen ges på halvfart med koncentrerad undervisning en eftermiddag i veckan och vänder sig även till yrkesverksamma.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14)

Kontakt