Om kursen

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att kritiskt och konstruktivt granska urbana utvecklingsprojekt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kursen behandlar följande tema:

- projektet som en dominerande form för att organisera urban utveckling
- projektledning och projektets organisatoriska förutsättningar
- projekt och hållbarhet
- nätverk i design, genomförande och förvaltning
- att genomföra en förstudie gällande ett urbant utvecklingsarbete

Kursen ges på halvfart med koncentrerad undervisning en eftermiddag i veckan och vänder sig även till yrkesverksamma.

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande teman:

- projektet som en dominerande form för att organisera urban utveckling
- projektledning och projektets organisatoriska förutsättningar
- projekt och hållbarhet
- nätverk i design, genomförande och förvaltning
- att genomföra en förstudie gällande ett urbant utvecklingsarbete

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska 2B och Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se