Presentation

Fredrik Björk doktorand i historia och adjunkt i miljövetenskap. Doktorandprojektet handlar om ett konsumtions- och miljöhistoriskt perspektiv på Svenskt Socker 1890-1940. Beräknas vara färdigt vintern 2011-2012. Dessutom verksam som programledare för det internationella mastersprogrammet (1-årigt) Leadership for Sustainability. Tidigare verksam som projektledare för tre kursutvecklingsprojekt inom Samhällsentreprenörskap finansierade av KK-stiftelsen. Numera verksam inom den nationella mötesplatsen för samhällsentreprenörskap och social innovation.