Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursens behandlar IT-baserade affärs- och informationssystem som används inom transportbranschen och skapar förståelse för informationsteknologi inom företagande, ekonomistyrning och transportplanering på olika nivåer. Kursen innehåller moment om datormjukvara, som används inom transportbranschen. Kursen behandlar även IT-baserad logistikutveckling, som är bärande för den växande e-handelns utveckling.

Denna kurs ges som del av program:

Transport Management

Kursinnehåll

Kursen innehåller moment om datormjukvara såsom logistik-, kalkylerings- och administrationsprogram, EDI och specifika program som används inom transportbranschen för ekonomistyrning och logistisk optimering.

Kursen behandlar dessutom hantering av informationssystem för logistik och transport (GPS, GIS, EDI, RFID, kartprogram och ruttplanering), samband mellan informations-, logistik-, affärs- och andra beslutstödssystem, samt e-handelns utveckling.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon USstudent@mau.se