Om kursen

Kursens behandlar IT-baserade affärs- och informationssystem som används inom transportbranschen och skapar förståelse för informationsteknologi inom företagande, ekonomistyrning och transportplanering på olika nivåer. Kursen innehåller moment om datormjukvara, som används inom transportbranschen. Kursen behandlar även IT-baserad logistikutveckling, som är bärande för den växande e-handelns utveckling.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt