Du kan få en examen antingen genom att läsa ett program eller sätta ihop olika kurser. Här hittar du information om hur du bygger en kandidatexamen med fristående kurser på Malmö universitet.

Vägen till examen via fristående kurser

Du kan skräddarsy din utbildning genom att kombinera fristående kurser inom ett huvudområde. Det kan vara ett alternativ för dig som vill ha extra flexibilitet under dina studier eller för dig som har läst tidigare och vill använda dessa studier i en examen. 

För att bygga en examen behöver du läsa kurser inom ett huvudområde som ger så kallad succesiv fördjupning. Det inebär att du till exempel läser en grundkurs, en fördjupningskurs och en kandidatkurs. Kurserna inom huvudområdet behöver motsvara minst 90 högskolepoäng (hp) beroende på vilket område du väljer. För att få en kandidatexamen behöver du läsa totalt 180 hp, vilket motsvarar tre års heltidsstudier.

I examensbeskrivningen kan du läsa vad som gäller

Du väljer själv vilka kurser du vill läsa som inte är en del av huvudområdet. Det finns regler som styr vilka kurser det kan vara. Var därför noga med att läsa examensbeskrivningen för det huvudområde du är intresserad av. Examensbeskrivning hittar du under respektive huvudområde på denna sida.

Huvudområden

Här hittar du alla huvudområden där du just nu kan bygga din egen kandidatexamen med fristående kurser. En kandidatutbildning är en utbildning på grundnivå. 

Europastudier

Få djupare kunskap och förståelse om Europa och EU. Du som väljer att läsa Europastudier får bekanta dig med teorier från områden som statsvetenskap, historia, geografi, juridik och kultur.

Kandidatexamen genom fristående kurser

För att få en examen inom Europastudier behöver 105 hp av dina studier ge successiv fördjupning inom ämnet och inkludera ett självständigt examensarbete. Kurserna inom Europastudier ges på engelska. I examensbeskrivningen hittar du information om vad som krävs för att få en examen.

Examensbeskrivning kandidatexamen med huvudområde Europastudier (pdf)

Kandidatexamen genom program

På Malmö universitet kan du också välja att läsa ett program inom Europastudier: European Studies - Politics, Societies and Cultures. Programmet ges på engelska. 

Kontakt 

Du som är intresserad av Europastudier är välkommen att kontakta studie- och karriärvägledningen på e-post: gpsvagledning@mau.se

Freds- och konfliktvetenskap

Genom att studera freds- och konfliktvetenskap får du kunskap och förståelse om beväpnade konflikter och fredsbyggande. Du lär dig om vad freds- och konfliktvetenskap innebär och om ämnets teorier och traditioner.

Kandidatexamen genom fristående kurser

För att få en examen inom freds- och konfliktvetenskap behöver 90 hp av dina studier ge successiv fördjupning inom ämnet och inkludera ett självständigt examensarbete. Kurserna inom freds- och konfliktvetenskap ges på engelska. I examensbeskrivningen hittar du all information om vad som krävs för att få examen.

Examensbeskrivning kandidatexamen med huvudområde freds- och konfliktvetenskap (pdf)

Kandidatexamen genom program

På Malmö universitet kan du också välja att läsa ett program inom freds- och konfliktvetenskap: Peace and Conflict Studies. Programmet ges på engelska. 

Kontakt 

Du som är intresserad av freds- och konfliktvetenskap är välkommen att kontakta studie- och karriärvägledningen på e-post: gpsvagledning@mau.se

Historia

Genom att studera historia så lär du dig om människans liv och samhälle från antiken till idag. Du lär dig att förstå och analysera hur förändring genom historien har påverkat oss människor och vår omvärld.

Kandidatexamen genom fristående kurser

För att få en examen inom historia behöver 90 hp av dina studier ge successiv fördjupning inom ämnet och inkludera ett självständigt examensarbete. I examensbeskrivningen hittar du all information om vad som krävs för att få examen.

Examensbeskrivning kandidat med huvudområde historia (pdf)

Kandidatexamen genom program

På Malmö universitet kan du också välja att läsa ett program i historia – Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier.

Kontakt 

Du som är intresserad av historia är välkommen att kontakta studie- och karriärvägledningen på e-post: lsvagledning@mau.se

Internationell migration och etniska relationer (IMER)

Få kunskap om migration, integration, segregation och globalisering och vilken roll det spelar för människor och samhällen.

Kandidatexamen genom fristående kurser

För att få en examen inom internationell migration och etniska relationer (IMER) behöver 90 hp av dina studier ge successiv fördjupning inom ämnet och inkludera ett självständigt examensarbete. Kurserna inom IMER ges på engelska. I examensbeskrivningen hittar du all information om vad som krävs för att få examen.

Examensbeskrivning kandidatexamen med IMER som huvudområde (pdf)

Kandidatexamen genom program

På Malmö universitet kan du också välja att läsa ett program inom internationell migration och etniska relationer: International Migration and Ethnic Relations. Programmet ges på engelska. 

Kontakt

Du som är intresserad av internationell migration och etniska relationer är välkommen att kontakta studie- och karriärvägledningen på e-post: gpsvagledning@mau.se

Internationella relationer

Genom att studera internationella relationer så får du kunskap om den historiska och samtida utvecklingen av internationell politik. Du lär dig förstå och använda de viktigaste teorierna och begreppen inom ämnet internationella relationer.

Kandidatexamen genom fristående kurser

För att få en examen inom internationella relationer behöver 90 hp av dina studier ge successiv fördjupning inom ämnet och inkludera ett självständigt examensarbete. Kurserna inom internationella relationer ges på engelska. I examensbeskrivningen hittar du all information om vad som krävs för att få examen.

Examensbeskrivning kandidatexamen med huvudområde internationella relationer (pdf)

Kandidatexamen genom program

På Malmö universitet kan du också välja att läsa ett program inom internationella relationer: International Relations. Programmet ges på engelska. 

Kontakt

Du som är intresserad av internationella relationer är välkommen att kontakta studie- och karriärvägledningen på e-post: gpsvagledning@mau.se

Kriminologi

Kriminologi är ämnet för dig som är intresserad av att studera brottslighetens natur och omfattning och orsaker på individ- och samhällsnivå. Ämnet är flervetenskapligt med utgångspunkter i sociologi, psykologi, psykiatri och juridik.

Kandidatexamen genom fristående kurser

För att få en examen inom kriminologi behöver 90 hp av dina studier ge successiv fördjupning inom ämnet och inkludera ett självständigt examensarbete. 

Om du har påbörjat dina studier i med fristående kurser inom kriminologi innan 2022 behöver kurserna utöver huvudområdet vara inom det samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga eller medicinska området. I examensbeskrivningen hittar du all information om vad som krävs för att få examen.

Examensbeskrivning kandidatexamen med huvudområde kriminologi (pdf)

Kandidatexamen genom program

På Malmö universitet kan du också välja att läsa ett program inom kriminologi: Kriminologiprogrammet

Kontakt

Du som är intresserad av kriminologi är välkommen att kontakta studie- och karriärvägledningen på e-post: karin.lundell@mau.se

Ledarskap och organisation

Kurser inom ledarskap och organisation vänder sig till dig som vill arbeta med ledarskap och verksamhetsutveckling. Med ämnet som huvudområde så kan du kombinera din kandidatexamen och välja din egen riktning inför arbetslivet eller vidare studier.

Kandidatexamen genom fristående kurser

För att få kandidatexamen inom ledarskap och organisation behöver 90 hp av dina studier ge successiv fördjupning inom ämnet och inkludera ett självständigt examensarbete. I examensbeskrivningen hittar du all information om vad som krävs för att få examen.

Examensbeskrivning kandidatexamen med huvudområde ledarskap och organisation (pdf)

Kontakt

Du som är intresserad av ledarskap och organisation är välkommen att kontakta studie- och karriärvägledningen på e-post: ola.puschel@mau.se 

Mänskliga rättigheter

Kurserna ger dig kunskap för att kunna förstå och annalysera vad mänskliga rättigheter innebär. Du lär dig ktiskt analysera frågor om internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter och dess förhållande till politisk makt och demokratiska processer. 

Kandidatexamen genom fristående kurser

För att få en examen inom mänskliga rättigheter behöver 90 hp av dina studier ge successiv fördjupning inom ämnet och inkludera ett självständigt examensarbete. Kurserna inom mänskliga rättigheter ges på engelska. I examensbeskrivningen hittar du all information om vad som krävs för att få examen.

Examensbeskrivning kandidatexamen med huvudområde mänskliga rättigheter (pdf)

Kandidatexamen genom program

På Malmö universitet kan du också välja att läsa ett program inom mänskliga rättigheter: Human Rights. Programmet ges på engelska. 

Kontakt

Du som är intresserad av mänskliga rättigheter är välkommen att kontakta studie- och karriärvägledningen på e-post: gpsvagledning@mau.se