Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationer. Malmö universitet bedriver därför fortsatt en blandad verksamhet på alla nivåer, både digitalt och på campus. Formen för undervisning kan ändras under terminen. Det innebär att studenter behöver kunna vara på plats för fler moment på universitetet med kort varsel.

18 november 2020

Digital undervisning och campusmoment med fysisk distans under våren 2021

  • Huvudinriktningen för Malmö universitet kommer fortsatt att vara digital utbildning. Lärosätet bedriver en blandad verksamhet på alla nivåer, både digitalt och på campus även under vårterminen 2021.
  • Undantag kan göras för undervisning och examinerande moment som kräver fysisk närvaro och/eller som bedöms nödvändiga för att säkra kvalitet och progression i utbildningen.
  • Även studenter som har helt digitaliserad utbildning ska ha möjlighet att träffas någon gång på campus, förutsatt att det kan ske med fysisk distans och enligt rådande rekommendationer. 
  • En rad försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att eventuella campusförlagda moment ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Till exempel kommer bara halva antalet platser i universitetets lokaler utnyttjas.
  • Möjlighet att examinera studenter genom individuell salstentamen i högre utsträckning än vad som medgetts under höstterminen 2020. 

Öppettider för universitetets lokaler

Universitetet har just nu begränsade öppettider och antal studieplatser. Studenter har tillgång till flera av universitetets byggnader med multikort och kod. 

Beslut rörande övriga frågor

Malmö universitets ledning följer myndigheternas rekommendationer noga och kan komma att ompröva beslutet om rekommendationerna ändras. 

Mer information

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig informerade via nedanstående webbsidor

Myndigheternas rekommendationer uppdateras löpande.