Universitetet bevakar kontinuerligt läget och anpassar hela tiden verksamheten efter myndigheternas rekommendationer för att bidra till en minskning av smittspridningen.

Successiv återgång till campus under höstterminen

2021-09-10

Med anledning av att regeringen upphäver flera restriktioner och att Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om att arbeta hemma kommer universitetet successivt kan återgå till normalt användande av lokaler från och med 29 september

  • Schemaläggningen för höstterminen kvarstår. Fram till den 7 november ges undervisning både digitalt och på campus.

  • Undantag för undervisning på campus kan gälla för vissa program och kurser som ges på engelska. 
  • Begränsningen av antal platser i undervisningssalarna tas bort, undantaget Odontologiska fakulteten och byggnaden Klerken som hanteras i ett separat beslut. Berörda informeras separat.

  • Universitetets lokaler öppnar för allmänheten.
  • Konferenser och disputationer kan genomföras på plats.

  • Successiv återgång till att arbeta från campus för universitetets medarbetare. 

Malmö universitets ledning följer myndigheternas rekommendationer noga och kan komma att ompröva beslutet om rekommendationerna ändras. 

Mer information

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig informerade via nedanstående webbsidor

Myndigheternas rekommendationer uppdateras löpande.