Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationer. Malmö universitet bedriver därför fortsatt en blandad verksamhet på alla nivåer, både digitalt och på campus. Formen för undervisning kan ändras under terminen. Det innebär att studenter behöver kunna vara på plats för fler moment på universitetet med kort varsel.

31 augusti 2020

Fortsatt blandad verksamhet under höstterminen 

Malmö universitets ledning följer myndigheternas rekommendationer noga och kan komma att ompröva beslutet om rekommendationerna ändras. Nytt beslut avseende inriktning för vårterminen 2021 fattas senast 15 november 2020.

Mer information om hur beslutet påverkar medarbetare och studenter