Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och anpassar hela tiden verksamheten för att bidra till en minskning av smittspridningen.

Undervisning både på campus och digitalt till hösten

  • Undervisning och examination under hösten 2021 kan genomföras på campus när avstånd kan hållas för både studenter och medarbetare.

  • Det kommer dock vara fortsatt nödvändigt att under höstterminen genomföra undervisning digitalt för större studentgrupper som inte kan hålla avstånd i universitetets lokaler. Digital undervisning kan också fortsätta i fall där det bedöms vara lämpligt.

  • Beslut om vilken undervisning som kommer ske på campus eller digitalt fattas mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd.

  • Beslut om disputationer, resor, konferenser och hemarbete revideras senast den 15 augusti 2021.

Öppettider för universitetets lokaler

Universitetet har just nu begränsade öppettider och antal studieplatser. Studenter har tillgång till flera av universitetets byggnader med multikort och kod. 

Beslut rörande övriga frågor

Malmö universitets ledning följer myndigheternas rekommendationer noga och kan komma att ompröva beslutet om rekommendationerna ändras. 

Mer information

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig informerade via nedanstående webbsidor

Myndigheternas rekommendationer uppdateras löpande.