Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationer. Regeringen meddelade under fredagen den 29 maj att universitet och högskolor kan förbereda sig för att övergå till mer av undervisning på campus. Malmö universitets ledning välkomnar beskedet och ska nu analysera vad det innebär för undervisning och övrig verksamhet vid lärosätet. Uppdaterad information publiceras löpande.

19 maj 2020

Digital inledning på höstterminen med stegvis återgång till campusundervisning

  • Undervisning och examinationer fortsätter digitalt fram till den 8 november.
  • Undantag från beslutet kan ges för undervisning och examinerande moment som kräver fysisk närvaro och som bedöms som nödvändiga för att säkra kvaliteteten. Vilka undantag som kommer att göras meddelas i juni.
  • Universitetsbiblioteket i Orkanen är öppet för studenter som behöver tillgång till litteratur, wi-fi och annan utrustning, fler hus kan komma att öppna.
  • Den universitetsgemensamma introduktionen för nyantagna studenter ges digitalt.
  • Formen för undervisningen kan ändras under terminen. Därför är det bra om du som student kan vara förberedd på att vara på plats på universitetet med kort varsel.
  • Avsteg kan medges för klinisk verksamhet (student- och lärarklinik) vid Tandvårdskliniken om det är förenligt med Folkhälsomyndighetens rekommendation.
  • Offentliga disputationer genomförs på plats med färre åhörare och kombineras med möjlighet till digital medverkan och sändning.

  • Internationella konferenser på Mau genomförs digitalt t.o.m. 31 december.
  • Nationella konferenser/motsvarande på Mau genomförs digitalt t.o.m. 8 november.
  • Årshögtiden och den akademiska högtidsveckan ställs in.

Malmö universitets ledning följer myndigheternas rekommendationer noga och kan komma att ompröva beslutet om rekommendationerna ändras. Nytt beslut, med inriktning för resterande del av höstterminen kommer senast den 1 september.

För mer information om hur beslutet påverkar medarbetare och studenter besök webbsidorna nedan