Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och anpassar hela tiden verksamheten för att bidra till en minskning av smittspridningen.

Stegvis återgång till undervisning på campus under höstterminen

2021-06-10

Universitetet planerar en gradvis återgång till full verksamhet i två steg baserat på de nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som började gälla från den 1 juni 2021. För första delen av höstterminen gäller fortsatt blandade undervisningsformer på campus och digitalt.  

För en trygg och säker återgång till campus kommer universitetets undervisningslokaler att prioriteras till utbildning på grund- och avancerad nivå samt inledningsvis vara stängda för allmänheten.

Följande gäller till och med 7 november

  • Blandade undervisningsformer både på campus och digitalt. 
  • Universitetets lokaler kommer inte vara öppna för allmänheten.
  • Konferenser med externa deltagare genomgförs digitalt.

Följande gäller från och med den 8 november

  • Undervisning och examination kan genomföras i universitetets lokaler enligt normal lokalkapacitet.
  • Undantag för undervisning på campus kan gälla för vissa program och kurser som ges på engelska. 

Malmö universitets ledning följer myndigheternas rekommendationer noga och kan komma att ompröva beslutet om rekommendationerna ändras. 

Öppettider för universitetets lokaler

Universitetet har just nu begränsade öppettider och antal studieplatser. Studenter har tillgång till flera av universitetets byggnader med multikort och kod. 

Mer information

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig informerade via nedanstående webbsidor

Myndigheternas rekommendationer uppdateras löpande.