Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationer. Malmö universitet planerar därför för en blandad verksamhet på alla nivåer, både digitalt och på Campus. Formen för undervisning kan ändras under terminen. Det innebär att studenter behöver kunna vara på plats för fler moment på universitetet med kort varsel.

3 juni 2020

Blandad verksamhet

  • Lärosätet planerar för en blandad verksamhet på alla nivåer, både digitalt och på campus, fram till 8 november.
  • Huvudinriktningen är att bedriva undervisning digitalt. Avsteg kan medges för undervisning och examinerande moment som kräver fysisk närvaro och/eller som bedöms nödvändiga för att säkra kvalitet och progression i utbildningen.
  • Formen för undervisning kan ändras under terminen. Det innebär att studenter behöver kunna vara på plats för fler moment på universitetet med kort varsel.
  • Universitetsbiblioteket i Orkanen är öppet för studenter som behöver tillgång till litteratur, wi-fi och annan utrustning, fler hus kan komma att öppna.
  • Den universitetsgemensamma introduktionen för nyantagna studenter ges digitalt.
  • Avsteg kan medges för klinisk verksamhet (student- och lärarklinik) vid Tandvårdskliniken om det är förenligt med Folkhälsomyndighetens rekommendation.
  • Offentliga disputationer genomförs på plats med färre åhörare och kombineras med möjlighet till digital medverkan och sändning.

  • Internationella konferenser på Mau genomförs digitalt t.o.m. 31 december.
  • Nationella konferenser/motsvarande på Mau genomförs digitalt t.o.m. 8 november.
  • Årshögtiden och den akademiska högtidsveckan ställs in.

Malmö universitets ledning följer myndigheternas rekommendationer noga och kan komma att ompröva beslutet om rekommendationerna ändras. Nytt beslut, med inriktning för resterande del av höstterminen kommer senast den 1 september.

För mer information om hur beslutet påverkar medarbetare och studenter besök webbsidorna nedan