Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och anpassar hela tiden verksamheten för att bidra till en minskning av smittspridningen. Huvudinriktningen för Malmö universitet kommer fortsatt att vara digital utbildning.

13 januari 2020

Uppdaterade riktlinjer för vårterminen 2021

  • Huvudinriktningen för Malmö universitet kommer fortsatt att vara digital utbildning. 
  • Undantag kan göras för undervisning och examinerande moment som kräver fysisk närvaro och/eller som bedöms nödvändiga för att säkra kvalitet och progression i utbildningen. 
  • Åtgärder tas för att minska den campusförlagda utbildningen och examinationen fram till den 28 mars. En rad försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att eventuella campusförlagda moment ska kunna genomföras på ett säkert sätt. 

Öppettider för universitetets lokaler

Universitetet har just nu begränsade öppettider och antal studieplatser. Studenter har tillgång till flera av universitetets byggnader med multikort och kod. 

Beslut rörande övriga frågor

Malmö universitets ledning följer myndigheternas rekommendationer noga och kan komma att ompröva beslutet om rekommendationerna ändras. 

Mer information

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig informerade via nedanstående webbsidor

Myndigheternas rekommendationer uppdateras löpande.