Forskargruppen Barndom och pedagogik (Childhood and Education) fokuserar på en mångfald av frågor som berör barndom och utbildning. Forskarna är intresserade av barns livsvillkor, både idag, historiskt, i Sverige och globalt.

Forskargruppen intresserar sig för hur olika aktörer och institutioner bidrar till att forma barns liv –föräldrar, lärare, förskollärare och fritidslärare –familjen, skolan och förskolan, och hur barn förhåller sig till detta formande, samt själva formar sina liv.

Forskningens centrala utgångspunkter

  • Barns intressen och rättigheter
  • Synen på barnen som aktiva och kompetenta

Forskningsområden

Forskningen erbjuder kritiska perspektiv på barn, barndom och utbildning genom att belysa områden som:

  • Barn och digitala medier i fritidshemmet
  • Barns kultur och villkor för identitetsskapande
  • Förskolans möte med miljö-och klimatförändringar
  • Barns erfarenheter av migration och integration
  • Perspektiv på lek
  • Samverkansfrågor inriktade på pedagogik och didaktik
  • Specialpedagogiska frågeställningar

Seminarier våren 2022

Ladda ner vårens program som pdf

Textseminarium, Willful Subjects

26 januari,13:15-15:00
Välkommen till vårens första seminarium i forskargruppen Barndom och pedagogik (ChEd). Vi börjar med att läsa Sara Ahmeds bok Willful subjects (2014). Vid seminariet knyter vi bokens innehåll till frågor om barndom, pedagogik och utbildning. Seminariet äger rum på zoom.

Anmäl dig till seminariet via mejl.

Obs, inställt: Hanna Cinthio presenterar rapporten ”Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor – erfarenheter och behov av stöd”

9 februari

Vid seminariet presenterar Hanna Cinthio den nyligen publicerade rapporten Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor - erfarenheter och behov av stöd (2021). Seminariet är inställt.

Ladda ner rapporten Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor

Ebba Theorell presenterar avhandlingen ”Kraft, form, transformationer. Om kinestetisk musikalitet och kroppsvärldande i pojkars krigslek”

6/4 13:15-15:00

Ebba Theorell disputerade 2021 i ämnesdidakik med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik. Vid dagens seminarium presenterar hon sin avhandling Kraft, form, transformationer.  Om kinestetisk musikalitet och kroppsvärldande i pojkars krigslek. Information om lokal kommer längre fram.

Lena Sotevik presenterar avhandlingen ”Barbiebröllop och homohundar. Barn och barndomar i relation till queerhet och (hetero)normativa livslinjer”

4/5 13:15-15:00

Lena Sotevik disputerade 2021 i barn- och ungdomsvetenskap. Vid dagens seminarium presenterar hon sin avhandling Barbiebröllop och homohundar. Barn och barndomar i relation till queerhet och(hetero)normativa livslinjer.  Information om lokal kommer längre fram.

Planeringsmöte, forskargruppen

25/5 12:00-13:00

Forskargruppen vid BUS planerar höstens aktiviteter tillsammans. Anmälan via mejl senast 11 maj

Textseminarium, läsning av textutkast

25 maj kl 13:15-15:00

Jessica Eng lägger fram artikelutkast. Kontakta författaren för textunderlag inför seminariet. Information om lokal kommer längre fram.

Åse Piltz och Anne Harju lägger fram ”A review of research on religion and religiosity in early childhood education”. Kontakta författarna för textunderlag inför seminariet.