Forskargruppen Childhood and Education fokuserar på en mångfald av frågor som berör barndom och utbildning. Forskarna är intresserade av barns livsvillkor, både idag, historiskt, i Sverige och globalt.

Forskargruppen intresserar sig för hur olika aktörer och institutioner bidrar till att forma barns liv –föräldrar, lärare, förskollärare och fritidslärare –familjen, skolan och förskolan, och hur barn förhåller sig till detta formande, samt själva formar sina liv.

Forskningens centrala utgångspunkter

  • Barns intressen och rättigheter
  • Synen på barnen som aktiva och kompetenta

Forskningen erbjuder kritiska perspektiv på barns socialisationsprocesser inom utbildning genom att belysa områden som:

  • Barn och digitala medier i fritidshemmet
  • Barns kultur och villkor för identitetsskapande
  • Förskolans möte med miljö-och klimatförändringar
  • Barns erfarenheter av migration och integration
  • Perspektiv på lek
  • Samverkansfrågor inriktade på pedagogik och didaktik
  • Specialpedagogiska frågeställningar

Seminarier hösten 2020

Torsdag 10 september klockan 13:15-15:00 i Zoom

Diskussion om texten Om akademiskt hushållsarbete och dess fördelning (Sara Kalm, 2019).

Delta på seminariet med Zoom den 10 september

Onsdag 30 september klockan 13:15-15:00 i Zoom

Workshop: Vägen till docent.

 Delta på seminariet med Zoom den 30 september

Torsdag 1 oktober i Zoom

En halvdag om skrivande med Magnus Linton (föreläsning och workshop, för mer information kontakta hanna.sjogren@mau.se).

Föreläsning: Bra text – vad är det?

Om föreläsningen: Vad som är bra är såklart subjektivt men oavsett om vi pratar avhandling, bredare sakprosaverk, tidningsessä, antologibidrag eller bara en vanlig anslagsansökan utmärks en levande text av ett antal saker – vilka? Utifrån tre essäer diskuterar vi den stimulerande textens nödvändiga ingredienser: renodlad poäng, intellektuella cliffhangers, effektiv citering och egen stil – samt läsarens behov av trygghet. Bland mycket annat.

Onsdag 28 oktober klockan 13:15-15:00 i Zoom

Gemensam läsning och analys av beviljade forskningsansökningar från olika finansiärer. Delta på seminariet med Zoom den 28 oktober

Onsdag 18 november klockan 13:15-15:00 i OR:A234 

Gäst: Livia Johannesson, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. Diskussion om framgångsfaktorer bakom beviljade ansökningar till VR och Forte.

Onsdag 2 december klockan 13:15-15:00 i OR:F410 

Text av Erika Lundell.