Forskargruppen Childhood and Education fokuserar på en mångfald av frågor som berör barndom och utbildning. Forskarna är intresserade av barns livsvillkor, både idag, historiskt, i Sverige och globalt.

Forskargruppen intresserar sig för hur olika aktörer och institutioner bidrar till att forma barns liv –föräldrar, lärare, förskollärare och fritidslärare –familjen, skolan och förskolan, och hur barn förhåller sig till detta formande, samt själva formar sina liv.

Forskningens centrala utgångspunkter

  • Barns intressen och rättigheter
  • Synen på barnen som aktiva och kompetenta

Forskningen erbjuder kritiska perspektiv på barns socialisationsprocesser inom utbildning genom att belysa områden som:

  • Barn och digitala medier i fritidshemmet
  • Barns kultur och villkor för identitetsskapande
  • Förskolans möte med miljö-och klimatförändringar
  • Barns erfarenheter av migration och integration
  • Perspektiv på lek
  • Samverkansfrågor inriktade på pedagogik och didaktik
  • Specialpedagogiska frågeställningar

Seminarier hösten 2021

Joint seminar ChEd/PSE

Onsdag 15 september, kl. 13.15–15.00

Nina Johannesen: Tvil som drivkraft i forskning med de yngste barna (“Doubt as a driving force in early childhood education research”)

Zoomlänk till 15 september

ChEd Artikelseminarium

Onsdag 22 september, kl. 13.15–15.00

Vi läser och diskuterar en artikel av Linnea Bodén om etik och forskning med barn.
Linnea Bodén (2021): On, to, with, for, by: ethics and children in research, Children's Geographies

Zoomlänk till 22 september

ChEd Textseminariumz

Onsdag 6 oktober, 13.15–15.00

Hanna Sjögren lägger fram en text under arbete. Kontakta författaren för att få tillgång till textunderlag: hanna.sjogren@mau.se

Zoomlänk 6 oktober

ChEd presentation

Onsdag 20 oktober, kl. 13.15–15.00

Christel Avendal presenterar sin avhandling: Förhöjd vardaglighet: unga på landsbygden gör vardag (Lunds universitet, 2021).

Zoomlänk 20 oktober

ChEd presentation

Onsdag 3 november, kl. 13.15–15.00 

Elisabeth Kring presenterar sin avhandling: Spaces of appearance. Intergenerational and interspecies relations in the Anthropocene (Stockholms universitet, 2020).

Zoomlänk 3 november

ChEd Textseminarium

Onsdag 17 november, kl. 13.15–15.00

Kristine Hultberg Ingridz lägger fram en text under arbete. Kontakta författaren för tillgång till textunderlag: kristine.hultberg-ingridz@mau.se

Plats: information kommer

ChEd Planeringsträff inför 2022

Onsdag 15 december, kl. 13.15–15.00

Plats: Information kommer