Presentation

Linda Palla är docent i pedagogik vid Malmö universitet.

Utöver forskning relaterad till undervisning i förskola har hennes forskning framförallt behandlat specialpedagogiska frågor, med särskilt fokus på synen på barns olikheter och vad som konstrueras som normalt respektive avvikande, specialpedagogisk dokumentation, bedömning och identitetsskapanden Frågor relaterade till bl a flerspråkighet har också studerats.

Filosofiska, pedagogiska och didaktiska frågor om vad specialpedagogik i förskola kan vara och bli är särskilda områden av intresse.

linda.palla@mau.se

https://orcid.org/0000-0003-1549-9900

Aktiviteter