Presentation

Jesper Sjöström, professor i didaktik, docent i naturvetenskapernas didaktik och legitimerad ämneslärare (i kemi, naturkunskap och hållbart samhälle för gymnasiet och kemi, biologi och matematik för åk 7-9). Är samordnare för både ämneslärarprogrammet och utbildningar inom det utbildningsvetenskapliga området på avancerad nivå, däribland ämnesdidaktik.