Presentation

Jesper Sjöström, professor i didaktik, docent i naturvetenskapernas didaktik och legitimerad ämneslärare (i kemi, naturkunskap och hållbart samhälle för gymnasiet och kemi, biologi och matematik för åk 7-9). Är samordnare för både ämneslärarprogrammet och universitets masterutbildning i ämnesdidaktik.

Är för närvarande särskilt intresserad av följande tre sammanlänkade forskningsspår: (1) bildningsorienterad undervisning för hållbarhet (t.ex. kring komplexa samhällsfrågor), (2) didaktiska modeller och modellering inom olika ämnesområden (främst kemi/naturvetenskap) och ämnesövergripande, samt (3) konsekvenser för lärarutbildning och professionsutveckling.