Presentation

Jesper Sjöström, biträdande professor i utbildningsvetenskap, docent i naturvetenskapernas didaktik och utbildad gymnasielärare i kemi och naturkunskap. Är fakultetens samordnare för både utbildningar inom det utbildningsvetenskapliga området på avancerad nivå, däribland ämnesdidaktik, och ämneslärarprogrammet.