Presentation

Paul Clucas, doktorand i naturvetenskapens och matematikens didaktik, universitetslektor i kemi och legitimerad ämneslärare i kemi och psykologi.