Presentation

Jag är universitetslektor med inriktning mot pedagogik på institutionen för idrottsvetenskap. Disputerat i pedagogik med fokus på skolämnet idrott och hälsa och utbildar blivande lärare, främst med inriktning mot idrott och hälsa, samt blivande idrottsvetare. Jag arbetar i flera forskningsprojekt, är även programsamordnare för ämneslärarprogrammet och för ämnet idrott och lärande.

Mina forskningsintressen rör främst urvalsprocesser inom pedagogisk verksamhet, ämnesdidaktik samt lärande inom förskola och skola.