Presentation

Jag är universitetslektor med inriktning mot pedagogik på institutionen för idrottsvetenskap. Disputerat i pedagogik med fokus på skolämnet idrott och hälsa och utbildar blivande lärare, främst med inriktning mot idrott och hälsa, samt blivande idrottsvetare. Jag arbetar i flera forskningsprojekt, är även programsamordnare för ämneslärarprogrammet och för ämnet idrott och lärande.

Forskning

Mina forskningsintressen rör främst urvalsprocesser inom pedagogisk verksamhet, ämnesdidaktik samt lärande inom förskola och skola.

Forskarskola

Jag är kontaktperson för forskarskolan Hållbar rörelse i skolor och förskolor.