Presentation

Presentation

Doktorand vid institutionen för skolutveckling och lärande (SOL) och tillhör forskarskolan Pedagogik och yrkeskunnande.

Mitt forskningsintresse rör kopplingen specialpedagogik och yrkeslärares praktik. I min kommande avhandling är fokus hur styrdokumentens formuleringar kring stödinsatser och den enskilda skolans strukturer och rutiner påverkar yrkeslärares arbete med stödinsatser i praktiken.

Jag är utbildad gymnasielärare och specialpedagog med lång erfarenhet från skolans värld. Tidigare arbetade jag som adjunkt i specialpedagogik och jag har även varit specialiseringsansvarig för specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitetet. I bagaget finns en master i specialpedagogik.