Fakta

Kontaktperson:
Denis Music
Finansiär:
  • Olle Engkvists stiftelse
Ansvarig vid Mau:
Denis Music
Projektperiod:
01 september 2022 - 01 september 2026
Forskningsämne:

Om projektet

Termoelektriska enheter omvandlar värme direkt till elektricitet utan CO2-utsläpp. På grund av en relativt låg verkningsgrad hos termoelektriska enheter är tillämpningar begränsade till, exempelvis, rymdsonder och satelliter, industriell spillvärmeåtervinning såväl som kylning. Vanliga strategier för att förbättra deras effektivitet involverar nanostrukturering och dopning. En föreställning om att amorfa system kan vara mer effektiva än kristallina har inte utnyttjats i stor utsträckning på grund av utmaningar att syntetisera sådana prover, karakterisera dem och beskriva dem teoretiskt. Genom att kombinera teori och experiment har vi drastiskt ökat den termoelektriska effektiviteten hos amorfa Nb-O-tunnfilmer, en ansträngning som är okänd för TiNiSn. Kristallint TiNiSn är ett lovande termoelektriskt material och det förväntas att amorft TiNiSn kan överträffa det, vilket möjliggör nya tillämpningar som flexibla och bärbara miljövänliga energienheter.