Presentation

Denis Music är professor vid institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (Malmö universitet) och biträdande direktör av Biofilms (BRCB). Han disputerade vid Linköpings universitet 2003 och habiliterade vid RWTH Aachen University 2008. Hans kärnkompetenser inkluderar täthetsfunktionalteori och karakteriserings- och syntesmetoder, inklusive icke-jämvikt metoder (plasma) som ger upphov till nya syntesvägar för avancerade nanomaterial. Denis forskar tvärvetenskapligt inom materialvetenskap om tunnfilmer. Han använder teoretiska och experimentella metoder för att designa nya termoelektriska enheter och andra energimaterial samt utforska underliggande tillväxtfenomen. Andra forskningsintressen inkluderar sensorer, olika nanomaterial och organiska/oorganiska hybridmaterial.