Fakta

Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Malin Thor Tureby
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2025
Forskningsämne:

Om projektet

Projektets utgångspunkt är de utmaningar det nyinrättade Sveriges museum om Förintelsen (SMF) ställs inför i arbetet med sin insamlingsprocess och blivande samlingar. Forum för levande historia fick uppdraget att starta insamlingen och under 2022 har uppgiften överförts till SMF. SMF står nu inför flera etiska utmaningar gällande både insamlingen och uppdraget att göra materialet tillgängligt för allmänheten och forskningen, och är i akut behov av ett forskningsnätverk som stöd för processen, i synnerhet som SMF ska bli en nod för Förintelseforskning och för minnesinstitutioner med samlingar kopplade till Förintelsen och dess offer. Projektet rör etableringen av ett interdisciplinärt nätverk för frågor om etik och fältmetoder kring insamling av Förintelsens minnen.

Projektet har tre mål:

  1. att genom interdisciplinärt arbete fördjupa och nyansera förståelsen för etik och reflexivitet inom området;
  2. att sätta fokus på Förintelsens materiella vittnesbörd, vilket är ett underutforskat fält;
  3. och att utveckla etiskt hållbara praktiker för insamling av muntliga och materiella minnen, vilket är avgörande för samlingarnas tillgängliggörande. SMF utgör ett unikt fall för att diskutera insamlingsmetodik, berättande, svåra kulturarv, minne och identitet i relation till Förintelsen, frågor som diskuteras inom discipliner som etnologi, arkeologi och muntlig historia.

Genom att låta vetenskapliga perspektiv korsa varandra kan nya insikter nås. Det interdisciplinära arbetet ska identifiera etiska dilemman, lösningar och kunskapsluckor. Nätverket kommer också att knyta samman forskare från akademi och museer.