Presentation

Malin Thor Tureby är professor i Historia vid Institutionen Samhälle, Kultur & Identitet.

Hennes forskning relaterar till flera stora tvärvetenskapliga forskningsfält: muntlig historia/oral history, kulturhistoria och kulturarvsstudier, migrations- och minoritetsstudier, Förintelsestudier och judisk historia.

Hon är särskilt intresserad av frågor som berör digitalisering, kulturarv, arkiv och samlingar samt forskningsetik.

Thor Tureby är forskningsledare för tre externfinansierade forskningsprojekt: Berättelser som kulturarv (VR), Judisk och Kvinna (VR) och DigiCONFLICT (JPICH & RAÄ)

Malin Thor Tureby är sedan 2016 en av tre ordföranden för det internationella nätverket Oral History and Life Stories vid ESSHC.

2019-2020 arbetade hon som förordnad expert inom utredningen om ett museum om Förintelsen (Ku 2019:01).

Malin Thor Tureby är sedan 2020 ledamot för humaniora och samhällsvetenskap i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik.