Fakta

Kontaktperson:
Hanne Berthelsen
Finansiär:
  • AFA försäkring
Ansvarig vid Mau:
Hanne Berthelsen
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Constanze Leineweber Stockholms universitet
  • Johanna Stengård Stockholms universitet
Projektperiod:
01 oktober 2022 - 30 september 2025
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Många upplever att en alldeles för stor del av arbetstiden läggs på arbetsuppgifter som upplevs som antingen onödiga eller oskäliga. Till exempel, data som behöver läggas in i icke-kompatibla datasystem (onödig) eller en sjuksköterska som behöver städa istället för att ta hand om patienter (oskälig). Än så länge finns begränsad forskning kring illegitima arbetsuppgifter och det är okänt vilka grupper som upplever många sådana arbetsuppgifter. Ett fåtal studier – främst tvärsnittsstudier – visar på samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress, utmattning och depression. Studiens syfte är därför att undersöka hur illegitima arbetsuppgifter påverkar hälsa och välbefinnande för olika grupper på arbetsmarknaden över tid.

Läs mer om projektet hos Stockholms universitet