Presentation

Docent, Ledarskap och organisation 2018, Odont. Dr. 2010, Master of Public Health 2003, tandläkarexamen 1986. Verksam vid CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering.

Forskningsintressen

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom yrken med direkt kontakt till patienter eller klienter mm. Betydelsen av arbetsklimat för kvaliteten på arbetet som bedrivs. Kränkande beteenden i arbetslivet. Etablering av tillförlitliga mätinstrument för användning på arbetsplatser och inom forskning.

Forskningsprojekt

  • Underleveratör till Stockholms universitet avseende FORTE forskningsprogrammet: Healthy and Productive Work in Later Life: Longitudinal studies of the determinants of a sustainable working life for the ageing population (269 000 kr, 2019)

  • Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat – första linjens chef som en nyckelfaktor (230 000 kr, Arbetsmijöverket, medsökande, 2016)

  • COPSOQ Sverige - en brygga mellan forskning och praktik i arbetsmiljöfrågor (2 387 000 kr, AFA försäkring, projektledare, 2014-17)

  • Arbete och hälsa bland första linjens vårdpersonal - validering och en ny bas för Copenhagen Psychosocial Questionnaire i Sverige. (3 580 000 kr, FORTE, projektledare, 2013-17)

  • Organisation och ett gott arbete - hållbart arbetsliv i vårdarbete (2 600 000 kr, FORTE, medsökande, 2008-10)

  • Stress i en tid med nye udfordringer til tandlägers faglighed (projektledare, 2002-03)