Presentation

Docent, Ledarskap och organisation 2018, Odont. Dr. 2010, Master of Public Health 2003, tandläkarexamen 1986. Verksam vid CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering.

Forskningsintressen

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom yrken med direkt kontakt till patienter eller klienter mm. Betydelsen av arbetsklimat för kvaliteten på arbetet som bedrivs. Kränkande beteenden i arbetslivet. Etablering av tillförlitliga mätinstrument för användning på arbetsplatser och inom forskning.