Fakta

Kontaktperson:
Paul Davidsson
Finansiär:
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Region Skåne
 • Region Blekinge
 • Region Kronoberg
Ansvarig vid Mau:
Paul Davidsson
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
 • Mobile Heights
 • Blue Science Park
 • Campus Ljungby
 • Epic Innovation & Technology Center
 • Helsingborgs stad
 • IUC Syd
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds kommun
 • Lunds universitet
 • Malmö stad
 • Media Evolution
 • Nolato
 • QCM
 • RISE - Research Institutes of Sweden
 • Scanfil
 • Sigma Connectivity
 • Techtank
 • VATI of Sweden
 • VEAB Växjö Energi
 • Växjö kommun
 • Växjö Linnaeus Science Park
 • Wexnet
Projektperiod:
01 december 2022 - 30 november 2025
Forskningsämne:

Om projektet

DigIT Hub Sweden är en europeisk digital innovationshubb (EDIH) som hjälper företag och den offentliga sektorn att digitalisera. Digitalisering är ett brett begrepp och digitaliseringsbehoven varierar inom varje organisation. Det som står säkert är dock att digital teknik och infrastruktur spelar en avgörande roll i våra privata liv och affärsmiljöer.

En EDIH fungerar som en enda kontaktpunkt som hjälper företag att dynamiskt svara på de digitala utmaningarna och bli mer konkurrenskraftiga. Genom att ge tillgång till teknisk expertis och experimenterande samt möjlighet att "testa innan man investerar" hjälper EDIH:erna företagen att förbättra affärs- och produktionsprocesser, produkter eller tjänster med hjälp av digital teknik. De tillhandahåller också innovationstjänster, t.ex. finansieringsrådgivning, utbildning och kompetensutveckling som behövs för en framgångsrik digital omvandling. Miljöfrågor beaktas också, särskilt när det gäller energiförbrukning och låga koldioxidutsläpp.