Presentation

Min forskning är positionerad inom design och användning av kontextmedvetna applikationer. Dessa kännetäcknas av att de anpassar sitt beteende efter relevanta förändringar i omgivningen de befiner sig i, samt efter de människor som använder dem. Detta gör att min forskning till stor grad är fokuserad på tillämpning, dvs att någons liv faktiskt ska berikas på ett djupt och meningsfullt sätt av den teknik som utvecklas. Särskilt intresserad är jag av att förstå denna så kallade medierande roll som kontextmedvetna applikationer kan ha för våra liv - professionellt, såväl som privat. Hur förändras vår uppfattning av - och upplevelser i - världen genom introduktionen av kontextmedveten teknik?

Detta beforskar jag med hjälp av explorativ aktionsforskning, dvs en forskningsmetod jag själv utvecklat under mitt avhandlingsarbete som har sitt ursprung i explorativ design och iterativ utveckling. Således kan innovativ teknik utvecklas och utvärderas i tätt samarbete med näringsliv och slutanvändare på ett sätt som är informerat av de senaste arbetssätten inom agila metoder, såsom Lean software development och Scrum.

För slutkonsumenter idag inkluderar de primära tillämpningsområden för medierande tekniska (och kontextmedvetna) innovationer exempelvis bilindustrin och spelindustrin. En modern bil definieras idag till stor del av ett nätverk av sensorer, elektronik och digitala system som idag aktivt hjälper till med bilkörningen (säkerhets- likväl som bekvämlighetsmässigt) samtidigt som den förser trafikanter med kontextuellt relevanta informations- och underhållningstjänster. Spelindustrin har på senare år gått från att vara inriktad mot stillasittande ensamspelare till alltmer sociala spel där fysiskt interaktion med hjälp av sensorbaserade kontroller står i centrum för innovationen, såsom speciella dansunderlag, gitarrer och trummor (tex Dance Dance Revolution och Rock Band) samt kameror och sensorer som läser av kroppens rörelser (tex Microsoft Kinect och Oculus Rift).

Vi kan även se en kraftigt ökande trend av teknikstöd för att nå förbättrade resultat under träning (tex RunKeeper, Strava, samt pulsklockor och armband för träning). Vi ser också liknande utveckling för allmänt livsnjutande genom sociala tjänster som Foursquare, Foodspotting och Untappd där fokus står på att dela geografiskt relevant information till andra, såväl som tjänster för att hantera personlig stress, analysera sömnmönster, samt kroniska besvär. Avslutningsvis kan nämnas de smarta hus som länge argumenterats som framtiden, vilka idag - tack vare teknikutvecklingen som lett till billigare såväl som bättre sensorer och nätverk - har en större möjlighet att bli verklighet på bred front. Detta kan medge nya tjänster för bekvämlighet likväl som för en mer energi- och miljömedveten livsstil.