Presentation

Bakgrund

Min forskning är positionerad inom design och användning av kontextmedvetna system. Dessa kännetecknas av att de anpassar sitt beteende efter relevanta förändringar i den miljö de är i, samt efter den person som använder dem. Med en bakgrund inom mjukvaruutveckling och människa-datorinteraktion har mina intressen alltid varit hur sådan teknologi kan utvecklas samt göras till produkter relevanta för slutanvändare. Mina publikationer sträcker sig därför från mer utvecklingsnära perspektiv såsom konceptutveckling och utvärdering av sådana, till användarstudier och datadrivna indikatorer baserat på faktisk användning.

Digital hälsa

Majoriteten av mitt arbete idag fokuserar på digital hälsa som tillämpningsområde, samt att göra kontextmedvetna system tillgängliga för kliniska forskare. Detta möjliggörs av att sensorer använda i moderna telefoner samt bärbar teknologi såsom smarta klockor och armband kraftigt förbättrats i kvalitet och vilka biometriska data som dessa kan ge. Genom Mobistudy som plattform för klinisk forskning arbetar vi med ett antal kliniska parter inom exempelvis Parkinsons sjukdom (Karolinska Institutet och University of Edinburgh), ryggradsskador (National Hospital for Paraplegics, Toledo), pulmonära sjukdomar (Oxford University Hospitals), samt astma (Usher Institute).

Vår roll i dessa projekt är att ansvara för Mobistudy som plattform för att göra modern bärbar och mobil teknologi möjlig att inkludera i kliniska studier. Vi utvecklar och testar även indikatorer för komplexa sjukdomar, samt erbjuder standardiserade och validerade tester som tillåter patienter att monitoreras och testas i sin hemmamiljö istället för att alltid behöva ta sig till klinik. Detta inkluderar exempelvis submax-tester av fysisk kapacitet genom Six Minute Walk Test (6MWT) och Queens College Step Test (QCST) som är vanligt använda som del av behandling och uppföljning av en stor mängd problem associerade med lungor och andning, såväl som hjärt- och kardiovaskulära problem.

Frånsett den kliniska relevansen av data insamlad genom Mobistudy är initiativet även medborgardrivet. Detta betyder att vem som helst som är intresserad av att donera data till icke-kommersiell forskning drivet av kliniska parter är välkommen att ladda ned och använda Mobistudy (tillgängligt på AppStore och Google Play). Nya studier som rekryterar användare som matchar din profil kommer då bjuda in dig. Aspekter av människa-datorinteraktion i denna forskning inkluderar därför såväl kliniska forskare som använder Mobistudy-plattformen, som slutanvändare som donerar data genom mobilappen.

Designmekanismer som stimulerar förtroende, inklusive exempelvis privacy-by-design och privacy-preserving machine learning, såväl som datavisualisering samt verktyg och tekniker för att stärka transparens är kärnan i min forskning inom människa-datorinteraktion.

Annan forskning och aktiviteter

Sedan jag började på Malmö Universitet har jag lett större projekt associerade med sensor- och datadrivna system genom vårt forskningscenter Internet of Things and People (IOTAP). Detta sker i nära samarbete med ett stort antal näringslivsparter, varav några har forskare från mina projekt direkt integrerade i den forskning som företagsparterna ägnar sig åt som del av produktutveckling och innovation. Finansiering för projekt jag leder eller är involverad i inkluderar KK-Stiftelsen, Vinnova, Mats Paulsson Foundation, K2, STINT, samt EU.

Jag handleder ett antal doktorander inklusive flertalet industridoktorander från företag jag har nära samarbete med, samt har handlett 30+ examensarbeten på kandidat- och magisternivå. Flertalet av examensarbetena har varit på företag och har utvecklats i efterhand till konferens- eller tidskriftspublikationer av studenterna, studenterna och mig, eller studenterna och kollegor på andra universitet.

Jag har mottagit priset Stefan Bengtsson Research Leader 2019 från Malmö Universitet, samt det individuella pedagogiska priset på Göteborgs Universitet 2010 för Industrial IT and Embedded Systems Project (nominerad av studenter från fyra olika år av projektet).

Inom undervisning fokuserar jag på doktorandkurser, men har en stor erfarenhet från kursansvar av inbäddade system, mjukvaruprocesser och förbättring, förändringsarbete i mjukvaruorganisationer, mjukvaruarkitektur, speldesign, spelmotordriven produktutveckling, samt forskningsmetoder, för att nämna några. Jag undervisar uteslutande med problembaserat lärande (PBL) och har egenutvecklat pedagogiskt material för flertalet kurser och modeller för involvering av studenter i utveckling av kurser och läromål, inklusive bokkapitel om exempelvis hur man effektivt strukturerar och förpackar text i doktors- och examensarbeten samt liknande projektdrivna kurser.

Under 2017-2020 var jag lokal projektledare för Malmö Universitet i South Africa - Sweden University Forum (SASUF), där jag även deltog i allt förarbete inför ansökan samt för att involvera sydafrikanska universitet. Internationalisering samt i synnerhet för att stödja lovande forskare att bygga en internationell plattform av samarbetsparter för sin forskning är ett av mina kärnintressen. Jag har haft förmånen att vara gästforskare i USA samt har min doktorsexamen från University of Limerick, Irland. Jag deltar även i såväl universitets- som IOTAP-initiativ inom strategisk internationalisering, samt är den externa representanten för Hälsa och Samhälles fakultetstyrelse.