Fakta

Kontaktperson:
Eva Elmerstig
Finansiär:
  • Interreg European Regional Development Fund
Ansvarig vid Mau:
Eva Elmerstig
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Lars Rylander (Lunds universitet)
  • Andreas Wilhelmsson (Lunds universitet)
  • Margareta Kitlinski (Reproduktionsmedicinskt Centrum Malmö)
Projektperiod:
01 september 2023 - 31 augusti 2026

Om projektet

Forskning har visat att patienter och partners som är under utredning och behandling för ofrivillig barnlöshet påvisar stress och psykisk ohälsa relaterat till situationen. Det framkommer också utmaningar i vården i form av att patienter och partner upplever begränsad tillgång till information samt att partnerns roll och funktion är otydlig. När det gäller att skapa hållbarhet i hela vårdprocessen och främja en god och jämlik vård kring infertilitet, finns det vinster med att använda sig av digitalisering och e-hälsans möjligheter. Syftet med projektet är därför att utveckla och validera ett lättillgängligt informativt eHälsostöd för att förbättra vårdprocessen för såväl individen som för paret som är under utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet.

Med denna kunskap vill vi bidra till utvecklingen av hälsofrämjande information, vård och stöd relaterat till fertilitet och reproduktiv och sexuell hälsa. eHälsostödet förväntas leda till minskad stress och psykisk ohälsa och en jämlik förbättrad vårdprocess kopplat till infertilitet. Förutom att projektet kommer patienter och partners till gagn, så kan den ökade kunskapen som erhålls från detta forskningsprojekt användas av forskare, sexologer, barnmorskor, läkare, psykologer och kuratorer som arbetar med frågor kring ofrivillig barnlöshet och som möter personer som genomgår utredning eller behandling.

Studien är ett delprojekt i ReproUnion; ett omfattande EU-hälsoprojekt där det övergripande syftet är att få ökad förståelse för, kunna förebygga och förbättra behandling av ofrivillig barnlöshet genom att bedriva forskning och samordning av kunskap över nationsgränserna i Danmark och i Sverige.