Presentation

Eva Elmerstig är Med. dr i Genus och Medicin och Docent och universitetslektor i Hälsa och samhälle med inriktning Sexologi och Sexualitetsstudier. Elmerstig är också utbildningsansvarig för sexologiutbildningarna vid Malmö universitet.

Forskning som Elmerstig bedriver är inom området sexologi och sexuell och reproduktiv hälsa. Ett projekt handlar om Covid-19 och sexualitet där åtta europeiska länder deltar för att utforska hur pandemin påverkat sexualitet och intimitet i parrelationer. Ett annat projekt rör fertilitet och infertilitet. Det är ett omfattande Svenskt-Danskt EU-Interreg-projekt som heter ReproUnion där Elmerstig är forskningsledare i den forskargrupp som fokuserar på fertility awareness. Elmerstig sitter också i Executive board för ReproUnion. Ett projekt som Elmerstig driver handlar om Sexuell hälsa efter utsatthet för sexuella handlingar mot individers vilja. Ett annat projekt som Elmerstig också är delaktig i gäller inflammatorisk tarmsjukdom och sexualitet bland ungdomar.

Elmerstig är handledare för Ann-Sofie Ek som undersöker Sexualrådgivning vid hjärnskaderehabilitering och för Camilla Palm som undersöker kvinnlig omskärelse och sexualitet, samt för Anna Hart som utforskar erfarenheter av sexualitet hos unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.