Presentation

Eva Elmerstig, Docent i Hälsa och samhälle, inriktning Sexologi och Sexualitetsstudier, Med. dr i Genus och Medicin. Utbildningsansvarig inom sexologi. Inriktning forskning och undervisning: Sexologi.